O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:58
kontakt
KOOL2PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 144,00 1 344,00
17,5%
1 344,00
0,0%
1 016,00
-24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83,00 2,00
-97,6%
2,00
0,0%
1 682,00
84 000,0%
Zysk (strata) brutto 80,00 24,00
-70,0%
24,00
0,0%
1 677,00
6 887,5%
Zysk (strata) netto 80,00 24,00
-70,0%
24,00
0,0%
1 677,00
6 887,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 185,00 16 256,00
7,1%
16 256,00
0,0%
16 772,00
3,2%
Kapitał własny 7 763,00 7 733,00
-0,4%
7 733,00
0,0%
9 411,00
21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,88 4,86
-0,4%
4,86
0,0%
5,92
21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-70,0%
0,02
0,0%
1,05
6 926,7%