O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:33
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 614,00 6 605,00
-47,6%
4 106,00
-37,8%
4 671,00
13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 891,00 1 983,00
-59,5%
542,00
-72,7%
863,00
59,2%
Zysk (strata) brutto 5 676,00 2 146,00
-62,2%
154,00
-92,8%
751,00
387,7%
Zysk (strata) netto 4 892,00 2 250,00
-54,0%
-282,00
---
528,00
---
Amortyzacja 470,00 930,00
97,9%
941,00
1,2%
1 004,00
6,7%
Aktywa 21 117,00 17 575,00
-16,8%
17 166,00
-2,3%
17 098,00
-0,4%
Kapitał własny 8 681,00 10 931,00
25,9%
10 649,00
-2,6%
11 246,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,76
25,8%
0,74
-2,6%
0,79
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,16
-53,8%
-0,02
---
0,04
---