O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 08:21
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 680,00 536,00
-21,2%
792,00
47,8%
702,00
-11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127,00 97,00
-23,6%
-26,00
---
164,00
---
Zysk (strata) brutto 123,00 98,00
-20,3%
-35,00
---
160,00
---
Zysk (strata) netto 123,00 98,00
-20,3%
-33,00
---
157,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 742,00 3 723,00
-0,5%
5 095,00
36,9%
5 229,00
2,6%
Kapitał własny 3 614,00 3 712,00
2,7%
3 696,00
-0,4%
3 853,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,18
2,7%
1,17
-0,4%
1,22
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-20,5%
-0,01
---
0,05
---