O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:49
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 815,00 19 906,00
11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 737,00 6 892,00
---
Zysk (strata) brutto -36 633,00 28 156,00
---
Zysk (strata) netto -31 565,00 23 700,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 857 624,00 2 009 163,00
8,2%
Kapitał własny 1 095 634,00 1 119 334,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,09 44,02
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,24 0,93
---