O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:13
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 152,00 24 583,00
11,0%
13 941,00
-43,3%
17 006,00
22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 329,00 17 583,00
22,7%
-10 821,00
---
33 218,00
---
Zysk (strata) brutto 14 003,00 16 025,00
14,4%
-25 852,00
---
31 580,00
---
Zysk (strata) netto 12 772,00 15 377,00
20,4%
-23 272,00
---
31 843,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 803 027,00 1 835 721,00
1,8%
1 927 487,00
5,0%
1 895 775,00
-1,6%
Kapitał własny 1 103 250,00 1 118 627,00
1,4%
1 095 355,00
-2,1%
1 127 199,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,35 44,00
1,5%
43,08
-2,1%
44,33
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,60
20,5%
-0,92
---
1,25
---