O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 18:40
kontakt
ATOMJELLY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73,00 121,00
65,8%
14,00
-88,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -51,00 8,00
---
-118,00
---
Zysk (strata) brutto -51,00 10,00
---
-122,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 8,00
---
-124,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 263,00 3 049,00
34,7%
2 251,00
-26,2%
Kapitał własny 2 218,00 3 042,00
37,2%
2 102,00
-30,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 1,03
37,3%
0,71
-31,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,04
---