O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 23:15
kontakt
GAMEOPS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 465,00 7 442,00
-12,1%
9 731,00
30,8%
9 889,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 268,00 546,00
-89,6%
1 876,00
243,6%
2 034,00
8,4%
Zysk (strata) brutto 5 271,00 511,00
-90,3%
2 598,00
408,4%
3 644,00
40,3%
Zysk (strata) netto 4 231,00 40,00
-99,1%
2 469,00
6 072,5%
3 341,00
35,3%
Amortyzacja 200,00 363,00
81,5%
450,00
24,0%
217,00
-51,8%
Aktywa 10 863,00 18 298,00
68,4%
20 494,00
12,0%
22 839,00
11,4%
Kapitał własny 10 692,00 17 682,00
65,4%
19 045,00
7,7%
20 008,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 3,30
57,7%
3,51
6,3%
3,64
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,01
-99,2%
0,46
6 400,0%
0,61
33,6%