O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:42
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 410,00 2 253,00
-6,5%
2 685,00
19,2%
1 881,00
-29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 649,00 621,00
-4,3%
-158,00
---
273,00
---
Zysk (strata) brutto 1 540,00 1 960,00
27,3%
-1 220,00
---
500,00
---
Zysk (strata) netto 1 339,00 1 707,00
27,5%
-1 029,00
---
324,00
---
Amortyzacja 49,00 55,00
12,2%
56,00
1,8%
57,00
1,8%
Aktywa 23 143,00 25 976,00
12,2%
22 839,00
-12,1%
23 339,00
2,2%
Kapitał własny 19 323,00 21 038,00
8,9%
20 008,00
-4,9%
20 333,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,56 3,83
7,3%
3,64
-4,9%
3,70
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,31
25,5%
-0,19
---
0,06
---