O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 13:32
kontakt
PYRAMID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 847,00 717,00
-61,2%
917,00
27,9%
1 169,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 785,00 -83,00
---
260,00
---
521,00
100,4%
Zysk (strata) brutto 873,00 -76,00
---
242,00
---
515,00
112,8%
Zysk (strata) netto 873,00 -76,00
---
271,00
---
515,00
90,0%
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
7,00
-22,2%
4,00
-42,9%
Aktywa 6 480,00 6 307,00
-2,7%
6 544,00
3,8%
8 079,00
23,5%
Kapitał własny 4 158,00 4 082,00
-1,8%
4 353,00
6,6%
6 068,00
39,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,38 3,32
-1,8%
3,54
6,6%
4,77
35,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 -0,06
---
0,22
---
0,40
84,1%