O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 05:48
kontakt
SPYROSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 806,00 46 429,00
11,1%
51 581,00
11,1%
55 553,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 401,00 4 664,00
37,1%
4 753,00
1,9%
3 832,00
-19,4%
Zysk (strata) brutto 2 718,00 4 704,00
73,1%
4 417,00
-6,1%
3 306,00
-25,2%
Zysk (strata) netto 2 172,00 3 782,00
74,1%
3 181,00
-15,9%
2 580,00
-18,9%
Amortyzacja 632,00 668,00
5,7%
712,00
6,6%
758,00
6,5%
Aktywa 71 839,00 77 566,00
8,0%
82 865,00
6,8%
89 693,00
8,2%
Kapitał własny 30 577,00 34 359,00
12,4%
37 540,00
9,3%
40 120,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,64 31,52
10,0%
34,44
9,3%
36,80
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,03 3,47
70,6%
2,92
-15,9%
2,37
-18,9%