O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 12:34
kontakt
PLANTWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 427,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41,00
Zysk (strata) brutto -45,00
Zysk (strata) netto -37,00
Amortyzacja 21,00
Aktywa 8 432,00
Kapitał własny 1 894,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01