O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:11
kontakt
DRAGEUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377,00 380,00
0,8%
498,00
31,1%
643,00
29,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47,00 26,00
-44,7%
47,00
80,8%
51,00
8,5%
Zysk (strata) brutto 48,00 46,00
-4,2%
23,00
-50,0%
51,00
121,7%
Zysk (strata) netto 20,00 46,00
130,0%
59,00
28,3%
51,00
-13,6%
Amortyzacja 4,00 3,00
-25,0%
7,00
133,3%
7,00
0,0%
Aktywa 1 086,00 1 220,00
12,3%
1 128,00
-7,5%
1 313,00
16,4%
Kapitał własny 771,00 817,00
6,0%
877,00
7,3%
928,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,39
6,0%
0,42
7,5%
0,44
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
120,0%
0,03
27,3%
0,02
-14,3%