O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 20:19
kontakt
DRAGEUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377,00 363,00
-3,7%
127,00
-65,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00 2,00
-97,3%
54,00
2 600,0%
Zysk (strata) brutto 34,00 45,00
32,4%
14,00
-68,9%
Zysk (strata) netto 34,00 39,00
14,7%
-15,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 1 348,00 1 482,00
9,9%
1 124,00
-24,2%
Kapitał własny 962,00 1 001,00
4,1%
986,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,48
3,9%
0,47
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
12,5%
-0,01
---