O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 03:13
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 656,00 898,00
-45,8%
1 143,00
27,3%
875,00
-23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 522,00 -357,00
---
-616,00
---
-581,00
---
Zysk (strata) brutto 401,00 -345,00
---
-613,00
---
-1 687,00
---
Zysk (strata) netto 343,00 -345,00
---
-519,00
---
-1 687,00
---
Amortyzacja 388,00 506,00
30,4%
990,00
95,7%
1 142,00
15,4%
Aktywa 13 295,00 13 285,00
-0,1%
13 721,00
3,3%
13 392,00
-2,4%
Kapitał własny 10 089,00 9 744,00
-3,4%
9 225,00
-5,3%
7 606,00
-17,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,74 6,51
-3,4%
6,16
-5,3%
5,08
-17,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,23
---
-0,35
---
-1,13
---