O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 21:24
kontakt
SELVITA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 65 149,00 139 240,00
113,7%
195 486,00
40,4%
195 486,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 967,00 15 049,00
51,0%
15 509,00
3,1%
15 509,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 9 472,00 13 272,00
40,1%
13 353,00
0,6%
13 353,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 794,00 9 071,00
3,1%
8 613,00
-5,0%
12 134,00
40,9%
Amortyzacja 5 860,00 11 622,00
98,3%
18 089,00
55,6%
18 089,00
0,0%
Aktywa 203 482,00 380 494,00
87,0%
493 276,00
29,6%
493 276,00
0,0%
Kapitał własny 138 501,00 165 364,00
19,4%
231 610,00
40,1%
231 610,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,54 9,01
19,4%
12,62
40,1%
12,62
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,49
3,1%
0,47
-5,1%
0,47
0,0%