O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 04:01
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 645,00 37 645,00
0,0%
30 877,00
-18,0%
43 770,00
41,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 518,00 518,00
0,0%
-5 311,00
---
2 543,00
---
Zysk (strata) brutto 15 951,00 15 951,00
0,0%
-12 055,00
---
7 292,00
---
Zysk (strata) netto 18 139,00 18 139,00
0,0%
-10 665,00
---
7 364,00
---
Amortyzacja 3 495,00 3 495,00
0,0%
3 580,00
2,4%
3 474,00
-3,0%
Aktywa 383 564,00 383 564,00
0,0%
374 949,00
-2,2%
383 816,00
2,4%
Kapitał własny 183 586,00 183 586,00
0,0%
173 178,00
-5,7%
180 542,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,00 10,00
0,0%
9,44
-5,7%
9,84
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 0,99
0,0%
-0,58
---
0,40
---