O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 06:56
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 491,00 49 251,00
-2,5%
42 551,00
-13,6%
46 354,00
8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 513,00 7 759,00
40,7%
-3 151,00
---
3 719,00
---
Zysk (strata) brutto 4 748,00 6 714,00
41,4%
636,00
-90,5%
4 205,00
561,2%
Zysk (strata) netto 5 126,00 5 417,00
5,7%
2 731,00
-49,6%
3 305,00
21,0%
Amortyzacja 2 579,00 2 373,00
-8,0%
2 283,00
-3,8%
2 301,00
0,8%
Aktywa 116 679,00 111 835,00
-4,2%
123 841,00
10,7%
128 916,00
4,1%
Kapitał własny 71 271,00 77 241,00
8,4%
76 535,00
-0,9%
80 163,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,28 5,72
8,4%
5,67
-0,9%
5,92
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,40
5,5%
0,20
-49,6%
0,24
20,8%