O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 12:35
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 333,00 1 050,00
-21,2%
13 956,00
1 229,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -236,00 66,00
---
2 558,00
3 775,8%
Zysk (strata) brutto -281,00 -2 170,00
---
16 406,00
---
Zysk (strata) netto -120,00 -2 170,00
---
16 227,00
---
Amortyzacja 2,00 22,00
1 000,0%
-113,00
---
Aktywa 5 069,00 4 633,00
-8,6%
11 976,00
158,5%
Kapitał własny 3 184,00 2 839,00
-10,8%
4 169,00
46,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,73 23,83
-10,9%
34,99
46,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,00 -18,22
---
136,21
---