O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 20:04
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00 29,00
26,1%
29,00
0,0%
1,00
-96,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 301,00 -6 308,00
---
-6 308,00
---
-9 302,00
---
Zysk (strata) brutto -7 160,00 -7 044,00
---
-7 044,00
---
-9 915,00
---
Zysk (strata) netto -7 160,00 -7 044,00
---
-7 044,00
---
-9 915,00
---
Amortyzacja 671,00 1 470,00
119,1%
1 470,00
0,0%
1 510,00
2,7%
Aktywa 33 009,00 72 552,00
119,8%
72 551,00
-0,0%
74 560,00
2,8%
Kapitał własny 18 297,00 29 877,00
63,3%
29 877,00
0,0%
20 616,00
-31,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,12 9,30
14,5%
9,30
0,0%
6,41
-31,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,18 -2,19
---
-2,19
---
-3,08
---