O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 02:11
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56,00 9,00
-83,9%
3,00
-66,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 250,00 -9 859,00
---
-4 635,00
---
Zysk (strata) brutto -7 597,00 -11 138,00
---
-4 977,00
---
Zysk (strata) netto -7 597,00 -11 138,00
---
-4 970,00
---
Amortyzacja 1 391,00 1 414,00
1,7%
265,00
-81,3%
Aktywa 65 177,00 22 738,00
-65,1%
19 651,00
-13,6%
Kapitał własny 13 019,00 1 893,00
-85,5%
-3 077,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,05 0,57
-86,0%
-0,92
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,36 -3,35
---
-1,49
---