O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 03:31
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 239,00 1 309,00
447,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -580,00 225,00
---
Zysk (strata) brutto 2 928,00 500,00
-82,9%
Zysk (strata) netto 2 264,00 558,00
-75,4%
Amortyzacja 169,00 476,00
181,7%
Aktywa 29 816,00 30 363,00
1,8%
Kapitał własny 25 948,00 26 506,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,08 10,30
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,22
-75,3%