O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 06:00
kontakt
POINTPACK
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 365,00 61 722,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 141,00 4 806,00
-32,7%
Zysk (strata) brutto 7 140,00 4 700,00
-34,2%
Zysk (strata) netto 6 048,00 3 513,00
-41,9%
Amortyzacja 450,00 1 509,00
235,3%
Aktywa 30 747,00 59 362,00
93,1%
Kapitał własny 16 434,00 19 215,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,69 17,17
16,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,40 3,14
-41,9%