O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 20:20
kontakt
POINTPACK
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 050,00 38 498,00
42,3%
49 365,00
28,2%
62 802,00
27,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 100,00 6 291,00
23,4%
7 141,00
13,5%
6 249,00
-12,5%
Zysk (strata) brutto 5 059,00 6 291,00
24,4%
7 140,00
13,5%
7 112,00
-0,4%
Zysk (strata) netto 4 121,00 5 054,00
22,6%
6 048,00
19,7%
5 712,00
-5,6%
Amortyzacja 168,00 404,00
140,5%
450,00
11,4%
1 496,00
232,4%
Aktywa 12 558,00 21 535,00
71,5%
30 747,00
42,8%
58 343,00
89,8%
Kapitał własny 5 332,00 10 386,00
94,8%
16 435,00
58,2%
21 975,00
33,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,77 9,28
94,8%
14,69
58,2%
19,64
33,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,68 4,52
22,6%
5,40
19,7%
5,10
-5,6%