O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 08:28
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 419,00 25 999,00
27,3%
35 652,00
37,1%
30 558,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 611,00 694,00
-56,9%
1 820,00
162,2%
1 768,00
-2,9%
Zysk (strata) brutto 1 775,00 546,00
-69,2%
2 260,00
313,9%
1 894,00
-16,2%
Zysk (strata) netto 1 378,00 441,00
-68,0%
1 897,00
330,2%
1 761,00
-7,2%
Amortyzacja 486,00 538,00
10,7%
486,00
-9,7%
485,00
-0,2%
Aktywa 59 271,00 63 162,00
6,6%
61 324,00
-2,9%
70 254,00
14,6%
Kapitał własny 25 204,00 25 645,00
1,7%
27 542,00
7,4%
29 303,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,53 22,92
1,7%
24,62
7,4%
26,19
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,23 0,39
-68,0%
1,70
330,2%
1,57
-7,1%