O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:16
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 719,00 9 113,00
35,6%
6 615,00
-27,4%
7 210,00
9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 871,00 2 079,00
138,7%
1 164,00
-44,0%
1 617,00
38,9%
Zysk (strata) brutto 1 251,00 2 099,00
67,8%
-188,00
---
1 594,00
---
Zysk (strata) netto 1 069,00 1 694,00
58,5%
-132,00
---
1 104,00
---
Amortyzacja 16,00 11,00
-31,2%
14,00
27,3%
13,00
-7,1%
Aktywa 22 073,00 24 340,00
10,3%
22 986,00
-5,6%
23 688,00
3,1%
Kapitał własny 18 977,00 20 678,00
9,0%
20 523,00
-0,7%
21 623,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,95
9,0%
3,92
-0,8%
4,13
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,32
58,8%
-0,02
---
0,21
---