O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 13:34
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 185,00 6 074,00
-1,8%
5 459,00
-10,1%
8 808,00
61,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 544,00 748,00
-51,6%
-517,00
---
1 675,00
---
Zysk (strata) brutto 1 600,00 794,00
-50,4%
-504,00
---
1 652,00
---
Zysk (strata) netto 1 295,00 656,00
-49,3%
-438,00
---
1 423,00
---
Amortyzacja 9,00 7,00
-22,2%
8,00
14,3%
6,00
-25,0%
Aktywa 23 110,00 23 363,00
1,1%
22 686,00
-2,9%
24 924,00
9,9%
Kapitał własny 20 303,00 20 959,00
3,2%
20 520,00
-2,1%
21 544,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,88 4,01
3,2%
3,92
-2,1%
4,12
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,12
-49,6%
-0,08
---
0,27
---