O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:18
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 62,00 62,00
0,0%
60,00
-3,2%
43,00
-28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 614,00 -1 614,00
---
-1 363,00
---
-1 348,00
---
Zysk (strata) brutto -1 380,00 -1 380,00
---
-1 282,00
---
-1 215,00
---
Zysk (strata) netto -1 380,00 -1 380,00
---
-1 282,00
---
-1 215,00
---
Amortyzacja 84,00 84,00
0,0%
109,00
29,8%
65,00
-40,4%
Aktywa 40 614,00 40 614,00
0,0%
39 907,00
-1,7%
37 588,00
-5,8%
Kapitał własny 35 640,00 35 640,00
0,0%
34 540,00
-3,1%
33 269,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,67 5,67
0,0%
5,34
-5,7%
5,15
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,22
---
-0,20
---
-0,19
---