O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 02:31
kontakt
MARVIPOL
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197 227,00 86 988,00
-55,9%
355 041,00
308,1%
22 470,00
-93,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 545,00 22 282,00
-61,3%
86 849,00
289,8%
-5 797,00
---
Zysk (strata) brutto 49 693,00 30 803,00
-38,0%
86 990,00
182,4%
-18 431,00
---
Zysk (strata) netto 39 609,00 24 342,00
-38,5%
69 614,00
186,0%
-14 337,00
---
Amortyzacja 2 390,00 2 460,00
2,9%
2 460,00
0,0%
2 422,00
-1,5%
Aktywa 1 323 490,00 1 385 438,00
4,7%
1 385 438,00
0,0%
1 461 237,00
5,5%
Kapitał własny 700 383,00 724 725,00
3,5%
724 725,00
0,0%
710 388,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,82 17,40
3,5%
17,40
0,0%
17,06
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,58
-38,6%
0,58
0,0%
-0,34
---