O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 01:29
kontakt
MARVIPOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 103,00 41 609,00
-9,7%
10 519,00
-74,7%
10 519,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262,00 1 125,00
329,4%
2 090,00
85,8%
2 090,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 68 465,00 71 067,00
3,8%
9 387,00
-86,8%
9 387,00
0,0%
Zysk (strata) netto 71 804,00 73 948,00
3,0%
15 469,00
-79,1%
15 469,00
0,0%
Amortyzacja 1 086,00 1 086,00
0,0%
1 067,00
-1,7%
1 067,00
0,0%
Aktywa 901 125,00 901 125,00
0,0%
966 486,00
7,3%
966 486,00
0,0%
Kapitał własny 283 954,00 283 954,00
0,0%
289 063,00
1,8%
289 063,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,82 6,82
0,0%
6,94
1,8%
6,94
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,72
0,0%
0,37
-78,5%
0,37
0,0%