O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:36
kontakt
CMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 826,00 6 283,00
7,8%
16 040,00
155,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 558,00 -84,00
---
478,00
---
Zysk (strata) brutto 486,00 -163,00
---
254,00
---
Zysk (strata) netto 468,00 -185,00
---
254,00
---
Amortyzacja 138,00 183,00
32,6%
198,00
8,2%
Aktywa 22 546,00 22 349,00
-0,9%
26 005,00
16,4%
Kapitał własny 7 520,00 7 302,00
-2,9%
7 481,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,25 6,07
-2,9%
6,22
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 -0,15
---
0,21
---