O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 15:45
kontakt
7LEVELS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 008,00 2 648,00
31,9%
2 755,00
4,0%
2 825,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -119,00 -112,00
---
-797,00
---
-2 130,00
---
Zysk (strata) brutto -90,00 -86,00
---
-756,00
---
-2 172,00
---
Zysk (strata) netto -91,00 -87,00
---
-752,00
---
-2 173,00
---
Amortyzacja 99,00 79,00
-20,2%
91,00
15,2%
49,00
-46,2%
Aktywa 2 639,00 2 614,00
-0,9%
1 896,00
-27,5%
703,00
-62,9%
Kapitał własny 2 122,00 2 035,00
-4,1%
1 283,00
-37,0%
-291,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,69 3,54
-4,1%
2,23
-37,0%
-0,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,15
---
-1,31
---
-3,78
---