O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 11:14
kontakt
7LEVELS
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 186,00 1 428,00
20,4%
1 482,00
3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -38,00
---
-712,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 -36,00
---
-736,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 -36,00
---
-736,00
---
Amortyzacja 32,00 58,00
81,2%
0,00
---
Aktywa 2 743,00 2 504,00
-8,7%
988,00
-60,5%
Kapitał własny 2 117,00 1 999,00
-5,6%
547,00
-72,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,68 3,48
-5,6%
0,95
-72,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,06
---
-1,28
---