O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:40
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 606,00 534,00
-11,9%
792,00
48,3%
889,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -154,00 -352,00
---
-304,00
---
-263,00
---
Zysk (strata) brutto -145,00 -307,00
---
-310,00
---
-248,00
---
Zysk (strata) netto -145,00 -307,00
---
-307,00
---
-248,00
---
Amortyzacja 27,00 16,00
-40,7%
17,00
6,2%
16,00
-5,9%
Aktywa 2 504,00 2 144,00
-14,4%
1 896,00
-11,6%
1 590,00
-16,1%
Kapitał własny 1 999,00 1 692,00
-15,4%
1 283,00
-24,2%
1 034,00
-19,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,48 2,94
-15,4%
2,23
-24,2%
1,80
-19,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,53
---
-0,53
---
-0,43
---