O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 07:35
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 071,00 1 745,00
62,9%
2 781,00
59,4%
2 475,00
-11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 439,00 4,00
-99,1%
50,00
1 150,0%
38,00
-24,0%
Zysk (strata) brutto 445,00 -52,00
---
16,00
---
20,00
25,0%
Zysk (strata) netto 409,00 -37,00
---
100,00
---
30,00
-70,0%
Amortyzacja 160,00 150,00
-6,2%
148,00
-1,3%
145,00
-2,0%
Aktywa 20 973,00 21 389,00
2,0%
20 354,00
-4,8%
20 271,00
-0,4%
Kapitał własny 17 244,00 17 207,00
-0,2%
16 640,00
-3,3%
16 584,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,07
-2,9%
0,07
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---