O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:20
kontakt
DOOK
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 417,00 8 931,00
20,4%
12 961,00
45,1%
16 534,00
27,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 256,00 162,00
-36,7%
-145,00
---
58,00
---
Zysk (strata) brutto 275,00 257,00
-6,5%
53,00
-79,4%
75,00
41,5%
Zysk (strata) netto 197,00 210,00
6,6%
46,00
-78,1%
87,00
89,1%
Amortyzacja 63,00 97,00
54,0%
131,00
35,1%
234,00
78,6%
Aktywa 2 303,00 2 791,00
21,2%
4 708,00
68,7%
4 779,00
1,5%
Kapitał własny 1 588,00 1 801,00
13,4%
1 852,00
2,8%
1 618,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,32
13,4%
1,36
2,8%
1,18
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,15
6,9%
0,03
-77,9%
0,06
88,2%