O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 16:12
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 932,00 22 001,00
16,2%
12 073,00
-45,1%
7 932,00
-34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 544,00 6 459,00
82,3%
-3 258,00
---
-5 440,00
---
Zysk (strata) brutto 2 349,00 4 633,00
97,2%
-3 012,00
---
-5 942,00
---
Zysk (strata) netto 2 349,00 4 633,00
97,2%
-3 012,00
---
-5 942,00
---
Amortyzacja 2 798,00 2 528,00
-9,6%
2 420,00
-4,3%
2 216,00
-8,4%
Aktywa 71 245,00 74 149,00
4,1%
68 571,00
-7,5%
63 332,00
-7,6%
Kapitał własny -25 165,00 -20 532,00
---
-23 544,00
---
-29 486,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -14,71 -12,00
---
-13,76
---
-17,23
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,37 2,71
97,2%
-1,76
---
-3,47
---