O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:22
kontakt
SCPFL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 404,00
---
404,00
0,0%
654,00
61,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 951,00 -2 621,00
---
-2 621,00
---
-2 144,00
---
Zysk (strata) brutto 370 991,00 -6 883,00
---
-6 883,00
---
-1 242,00
---
Zysk (strata) netto 304 112,00 -9 058,00
---
-9 058,00
---
-2 144,00
---
Amortyzacja 46,00 100,00
117,4%
100,00
0,0%
204,00
104,0%
Aktywa 393 596,00 357 318,00
-9,2%
357 318,00
0,0%
124 860,00
-65,1%
Kapitał własny 349 934,00 348 620,00
-0,4%
348 620,00
0,0%
113 219,00
-67,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 130,27 127,89
-1,8%
127,89
0,0%
41,53
-67,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 113,21 -3,32
---
-3,32
---
-0,79
---