O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 19:16
kontakt
SCPFL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 355,00 537,00
51,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 782,00 -2 193,00
---
Zysk (strata) brutto 5 358,00 -1 619,00
---
Zysk (strata) netto 4 174,00 -1 619,00
---
Amortyzacja 199,00 267,00
34,2%
Aktywa 129 617,00 128 370,00
-1,0%
Kapitał własny 117 392,00 115 773,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,06 42,47
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,53 -0,59
---