O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 17:58
kontakt
AQUATECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 647,00 653,00
0,9%
1 403,00
114,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -344,00 253,00
---
26,00
-89,7%
Zysk (strata) brutto -344,00 309,00
---
67,00
-78,3%
Zysk (strata) netto -344,00 309,00
---
67,00
-78,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 712,00 10 139,00
4,4%
9 799,00
-3,4%
Kapitał własny 7 205,00 7 052,00
-2,1%
7 118,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,05 2,99
-2,1%
3,02
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,13
---
0,03
-78,6%