O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 07:14
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 375,00 377,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 238,00 315,00
32,4%
Zysk (strata) brutto 238,00 315,00
32,4%
Zysk (strata) netto 238,00 315,00
32,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 52 532,00 53 255,00
1,4%
Kapitał własny 968,00 1 507,00
55,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
57,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
40,0%