O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 00:05
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 518,00 34 358,00
121,4%
24 291,00
-29,3%
2 889,00
-88,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 395,00 3 939,00
182,4%
-5 874,00
---
24,00
---
Zysk (strata) brutto 1 397,00 3 978,00
184,8%
-5 898,00
---
14,00
---
Zysk (strata) netto 1 141,00 3 223,00
182,5%
-4 780,00
---
10,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
257,00
---
0,00
---
Aktywa 12 159,00 22 455,00
84,7%
17 868,00
-20,4%
6 193,00
-65,3%
Kapitał własny 7 398,00 10 621,00
43,6%
5 841,00
-45,0%
5 851,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,40 10,62
43,6%
5,84
-45,0%
5,85
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 3,22
182,5%
-4,78
---
0,01
---