O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 18:02
kontakt
PLAYWAY
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 662,00 33 662,00
0,0%
40 186,00
19,4%
61 778,00
53,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 773,00 21 773,00
0,0%
26 688,00
22,6%
39 199,00
46,9%
Zysk (strata) brutto 67 782,00 67 782,00
0,0%
79 496,00
17,3%
117 947,00
48,4%
Zysk (strata) netto 65 523,00 65 523,00
0,0%
76 654,00
17,0%
111 322,00
45,2%
Amortyzacja 45,00 45,00
0,0%
31,00
-31,1%
101,00
225,8%
Aktywa 116 185,00 116 185,00
0,0%
257 348,00
121,5%
284 352,00
10,5%
Kapitał własny 112 914,00 112 914,00
0,0%
125 124,00
10,8%
146 985,00
17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,11 17,11
0,0%
18,96
10,8%
22,27
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,93 9,93
0,0%
11,61
17,0%
16,87
45,2%