O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:20
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 610,00 24 263,00
-31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 880,00 14 434,00
-39,6%
Zysk (strata) brutto 84 253,00 19 306,00
-77,1%
Zysk (strata) netto 81 925,00 17 810,00
-78,3%
Amortyzacja 51,00 53,00
3,9%
Aktywa 284 352,00 175 609,00
-38,2%
Kapitał własny 146 985,00 163 762,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,27 24,81
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,41 2,70
-78,3%