O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:32
kontakt
DDISTANCE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 797,00 3 477,00
93,5%
5 131,00
47,6%
4 582,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 341,00 791,00
132,0%
229,00
-71,0%
356,00
55,5%
Zysk (strata) brutto 338,00 767,00
126,9%
192,00
-75,0%
286,00
49,0%
Zysk (strata) netto 338,00 745,00
120,4%
192,00
-74,2%
286,00
49,0%
Amortyzacja 199,00 208,00
4,5%
244,00
17,3%
993,00
307,0%
Aktywa 5 232,00 8 433,00
61,2%
10 695,00
26,8%
11 875,00
11,0%
Kapitał własny 3 453,00 4 494,00
30,1%
3 577,00
-20,4%
3 249,00
-9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,34
30,4%
0,27
-20,4%
0,25
-9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
119,2%
0,02
-73,7%
0,02
46,7%