O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 01:12
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 110,00 11,00
-90,0%
294,00
2 572,7%
251,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -105,00
---
15,00
---
146,00
873,3%
Zysk (strata) brutto -35,00 -110,00
---
-28,00
---
140,00
---
Zysk (strata) netto -35,00 -110,00
---
-28,00
---
140,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
58,00
132,0%
30,00
-48,3%
Aktywa 6 047,00 4 904,00
-18,9%
3 918,00
-20,1%
3 737,00
-4,6%
Kapitał własny 1 256,00 1 146,00
-8,8%
1 114,00
-2,8%
1 254,00
12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-7,9%
0,03
-2,9%
0,04
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---