O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 15:42
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 268,00 2 575,00
860,8%
1 655,00
-35,7%
2 646,00
59,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -592,00 -1 266,00
---
1 146,00
---
-508,00
---
Zysk (strata) brutto -834,00 -2 529,00
---
993,00
---
-452,00
---
Zysk (strata) netto -318,00 -3 923,00
---
993,00
---
-452,00
---
Amortyzacja 219,00 255,00
16,4%
77,00
-69,8%
221,00
187,0%
Aktywa 99 307,00 91 019,00
-8,3%
95 020,00
4,4%
89 642,00
-5,7%
Kapitał własny 48 161,00 44 238,00
-8,1%
45 230,00
2,2%
44 778,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,86 28,34
-8,1%
28,98
2,2%
28,69
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -2,51
---
0,64
---
-0,29
---