O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:16
kontakt
SOFTBLUE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 408,00 11 882,00
85,4%
13 339,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 143,00 3,00
-97,9%
1 277,00
42 466,7%
Zysk (strata) brutto 153,00 204,00
33,3%
269,00
31,9%
Zysk (strata) netto 153,00 204,00
33,3%
269,00
31,9%
Amortyzacja 290,00 298,00
2,8%
365,00
22,5%
Aktywa 65 910,00 72 932,00
10,7%
79 736,00
9,3%
Kapitał własny 56 800,00 61 214,00
7,8%
63 896,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,62
1,3%
0,64
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
50,0%