O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 19:44
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 001,00 2 183,00
9,1%
2 153,00
-1,4%
2 161,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 303,00
3 266,7%
-163,00
---
175,00
---
Zysk (strata) brutto 30,00 323,00
976,7%
-26,00
---
419,00
---
Zysk (strata) netto 30,00 323,00
976,7%
-89,00
---
394,00
---
Amortyzacja 86,00 80,00
-7,0%
58,00
-27,5%
66,00
13,8%
Aktywa 48 649,00 47 285,00
-2,8%
46 913,00
-0,8%
46 031,00
-1,9%
Kapitał własny 8 453,00 8 776,00
3,8%
8 687,00
-1,0%
9 081,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,87 1,94
3,8%
1,92
-1,0%
2,00
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,07
914,3%
-0,02
---
0,09
---