O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:53
kontakt
VEE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 104,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 895,00 -1 295,00
---
-1 105,00
---
-741,00
---
Zysk (strata) brutto -2 920,00 -1 305,00
---
-1 176,00
---
-742,00
---
Zysk (strata) netto 621,00 -929,00
---
-1 059,00
---
-611,00
---
Amortyzacja 547,00 1 047,00
91,4%
1 046,00
-0,1%
641,00
-38,7%
Aktywa 35 958,00 34 160,00
-5,0%
34 723,00
1,6%
35 172,00
1,3%
Kapitał własny 29 657,00 29 156,00
-1,7%
26 954,00
-7,6%
31 496,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,30 21,92
-1,7%
20,27
-7,6%
18,94
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 -0,70
---
-0,80
---
-0,37
---