O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 12:36
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 312,00 332,00
6,4%
384,00
15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 197,00
885,0%
183,00
-7,1%
Zysk (strata) brutto 12,00 184,00
1 433,3%
147,00
-20,1%
Zysk (strata) netto 12,00 184,00
1 433,3%
133,00
-27,7%
Amortyzacja 62,00 58,00
-6,5%
57,00
-1,7%
Aktywa 4 631,00 4 945,00
6,8%
4 821,00
-2,5%
Kapitał własny 2 568,00 3 294,00
28,3%
3 427,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,69
28,3%
0,72
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,04
1 800,0%
0,03
-26,3%