O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 20:55
kontakt
LOKUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 038,00 6 274,00
-21,9%
8 345,00
33,0%
6 090,00
-27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 100,00 27,00
-73,0%
-690,00
---
-510,00
---
Zysk (strata) brutto 2 926,00 643,00
-78,0%
80 053,00
12 349,9%
13 509,00
-83,1%
Zysk (strata) netto 3 120,00 522,00
-83,3%
64 591,00
12 273,8%
10 738,00
-83,4%
Amortyzacja 497,00 493,00
-0,8%
476,00
-3,4%
438,00
-8,0%
Aktywa 600 032,00 579 866,00
-3,4%
876 296,00
51,1%
825 704,00
-5,8%
Kapitał własny 221 626,00 222 733,00
0,5%
559 735,00
151,3%
571 058,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,31 12,37
0,5%
31,10
151,3%
31,72
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,03
---
3,59
12 272,4%
0,60
-83,4%