O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:43
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 291,00 630,00
116,5%
246,00
-61,0%
362,00
47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142,00 85,00
-40,1%
83,00
-2,4%
167,00
101,2%
Zysk (strata) brutto 142,00 85,00
-40,1%
111,00
30,6%
192,00
73,0%
Zysk (strata) netto 142,00 85,00
-40,1%
111,00
30,6%
192,00
73,0%
Amortyzacja 0,00 5,00
---
5,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 3 073,00 2 772,00
-9,8%
3 087,00
11,4%
3 235,00
4,8%
Kapitał własny 2 817,00 2 691,00
-4,5%
3 012,00
11,9%
3 204,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-4,3%
0,05
11,1%
0,05
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,00
100,0%
0,00
50,0%