O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 23:36
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
95,00
---
1,00
-98,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -354,00 -376,00
---
-35 158,00
---
-632,00
---
Zysk (strata) brutto -1 211,00 -1 914,00
---
-33 377,00
---
-998,00
---
Zysk (strata) netto -1 007,00 -1 621,00
---
-34 472,00
---
-998,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 49 477,00 50 358,00
1,8%
6 213,00
-87,7%
6 365,00
2,4%
Kapitał własny 20 516,00 18 895,00
-7,9%
-15 161,00
---
-15 790,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,32
-8,0%
-0,26
---
-0,27
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,59
---
-0,02
---