O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 23:55
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
11,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -676,00 -573,00
---
-765,00
---
Zysk (strata) brutto -532,00 -1 778,00
---
32,00
---
Zysk (strata) netto -532,00 -1 778,00
---
32,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 110,00 7 335,00
-9,6%
7 361,00
0,4%
Kapitał własny -15 406,00 -17 183,00
---
-13 207,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,28
---
-0,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
0,00
---