O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 01:56
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 150,00 129,00
-14,0%
144,00
11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -408,00 -707,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) brutto -1 042,00 293,00
---
80,00
-72,7%
Zysk (strata) netto -1 042,00 293,00
---
80,00
-72,7%
Amortyzacja 32,00 239,00
646,9%
70,00
-70,7%
Aktywa 155 854,00 156 516,00
0,4%
156 326,00
-0,1%
Kapitał własny 155 273,00 155 566,00
0,2%
155 646,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,77 22,81
0,2%
22,82
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,04
---
0,01
-72,1%