O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:33
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-01
Przychody ze sprzedaży produktów 22 456,00 18 599,00
-17,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 922,00 2 582,00
34,3%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 1 697,00 2 448,00
44,3%
0,00
---
Zysk (strata) netto 1 317,00 2 079,00
57,9%
0,00
---
Amortyzacja 309,00 311,00
0,6%
0,00
---
Aktywa 36 839,00 36 133,00
-1,9%
36 300,00
0,5%
Kapitał własny 21 025,00 23 337,00
11,0%
23 625,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,15
11,3%
0,15
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
62,5%
0,00
---